TAKIMLAŞMA

Topluluk, gönüllü başvurular sonucunda kendi içerisinde belirli departmanlara ayrılmış ve departmanlara aktiflik ve baskınlık durumuna göre ilgili liderler seçilmiştir. Departmanlar ve takımlaşma tamamıyla “yüz yüze görüşme dezavantajı” ortadan kalkacak şekilde oluşturulmuştur.

Departmanlar

Amaç : Bu bölümün amacı belirli departmanların tanıtımı, işlevi ve ilgili lider gönüllülerin belirlenmesini sağlamaktır.

Departmanlar 3 ana başlık altında kümelenmiştir.

Saha Departmanları

Amaç: Yapılacak proje/etkinliklerin saha üzerindeki işlerini doğru ve plana uygun şekilde gerçekleştirmektir.

İlgili Departmanlar:

 • Üretim / Test Departmanı

Teknik Departmanlar

Amaç: Yapılacak projeleri/etkinlikleri planlamak, gerekirse teknik bilgi konularında yardımcı olmaktır.

İlgili Departmanlar:

 • Yapısal Departmanı
 • Aviyonik Departmanı

Organizasyon Departmanları

Amaç: Yapılacak proje/etkinliklerin ve topluluk içi durumların düzenli işleyişini sağlamaktır.

İlgili Departmanlar:

 • Medya Departmanı
 • Yönetim Departmanı

Medya Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman bir temel ekibe sahiptir.

 • Medya ekibi, Türk Roket Topluluğu’nun sosyal platformlardaki tanınırlığını ön plana çıkarmak zorundadır. Bu çerçevede ekip, yapacağı tüm etkinlik, proje ve işlerini “uluslararası bir şirket” teması ile “samimi bir şekilde” yürütecektir.

  Buna ek olarak ekip, kendilerine ait olarak belirtilen tarihlerde, medya platformlarının ilgili verilerinin analiz raporunu yapmış ve dönemin şartlarına göre gelecekte neler yapılabileceğine dair önerilerini rapor halinde sunmuş olmak zorundadır

Yönetim Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman organizasyonel bir departman olup bir temel ekibe sahiptir.

 • Yönetim ekibi, Türk Roket Topluluğu’nda bulunan departmanların idari yapılanmasını, takıma yeni gelecek gönüllülerin oryantasyonunu ve kabulünü sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda ekip üyeleri, tüm departmanlarla görüşebilir ve departmanların iletişimi konusunda ek çalışmalar yapabilir.

  Ayrıca yönetim ekibi topluluğun mevcut tanınırlığını arttırmak ve geliştireceği projelere kaynak sağlamak amacıyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmek zorundadır. Bu doğrultuda yönetim ekibi topluluk içerisindeki işleyişin devamı, karar verme mekanizması ve proje yürütücülüğü hakkında da bir sorun oluşması dahilinde durumu değerlendirecek ve ek önlemler alacaktır.

Aviyonik Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman teknik bir departman olup iki temel ekibe sahiptir.

 • Elektronik ekibi, ilgili projelerin elektronik altyapısı sağlamakla sorumludur. Bu bağlamda ekip, Anlaşmalar, Yönetim ve Yazılım ekibi ile işbirliği yapabilir. Ayrıca elektronik ekibi, bitmiş projelerin gelecek zamanlar için altyapısını geliştirmekle sorumludur.

 • Yazılım ekibi, ilgili projelerin yazılım altyapısını oluşturmakla sorumludur. Gerekli durumlarda elektronik ekibi ile birlikte çalışabilir. Ayrıca Anlaşmalar, Yönetim ve Elektronik ekibi ile işbirliği yapabilir.

Yapısal Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman teknik bir departman olup sadece tek bir ekibe sahiptir.

 • Yapısal ekibi,ilgili projelerin yapısal ve mekanik kısımlarıyla ilgilenmekle yükümlüdür. İlgili projenin tasarımı, simülasyon testleri bu ekip tarafından yürütülür. Gerekli durumlarda diğer departmanlar ile birlikte çalışabilir.

Üretim / Test Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman bir saha departmanı olup tek bir ekibe sahiptir.

Üretim tasarımı belirlenmiş projeyi sponsorlarımız olan/olmayan yerlerde ve atölyemizde üretiminin yaptırılması/yapılması işlemine denir. Aynı zamanda üretilen parçaların alımı, birleştirilmesi ve kargolanması da yine bu kısma dahil edilir.

 • Üretim / Test ekibi, teknik alandaki departmanlar tarafından planlanmış, tasarlanmış ve simülasyonları yapılmış ilgili projelerin sponsorlarımız olan/olmayan yerlerde ve atölyemizde üretimini ve saha testlerini yapmakla yükümlüdür. Test sonuçları daha sonrasında diğer projeler ve departmanlarla paylaşılabilir ve gerekirse ek testler yapabilir. Aynı zamanda tasarlanan, planlanan parçaların alımı, birleştirilmesi ve kargolanması da yine bu ekip tarafından kontrol edilir.

HİYERARŞİ

Takımlar içinde/arasında kişiler için belirli bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, takımların (ortak ve ortak olmayan işlerine göre) proje/etkinlik geliştirme durumlarında kendi içlerinde hiyerarşi oluşturmaları Türk Roket Topluluğu olarak (projenin/etkinliğin planlı ve düzgün ilerlemesi açısından) önerilmektedir.

GEREKLİLİKLER

Yaş

Türk Roket Topluluğu, takımlarına gönüllü kişiler alırken herhangi bir yaş kısıtlaması sunmaz. Buna ek olarak kişiler yaşıtlarına, uygunluklarına, çevrelerine ve isteklerine göre farklı takımlarda yer alabilirler.

Eğitim

Türk Roket Topluluğu, takımlarına gönüllü kişiler alırken eğitim durumu ile ilgili herhangi bir kısıtlama yapmaz. Bu sayede herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebileceği mutualist bir havuz oluşturulur. (Ancak bu, alanında yetkin kişilerin proje/etkinliklere kaptanlık yapmasını engellemez.)

Uygulama

Türk Roket Topluluğu, ekip iletişim kanalı olarak Whatsapp’ı* kullanacaktır. Ek olarak Discord** ve Notion*** üzerinden proje/etkinlik çalışmaları ve gidişat ile ilgili ek işlemler yapılabilir. Toplantılar ve alınacak kararlar da yine bu uygulamalar üzerinden (topluluğa ait bir platform olmadığı sürece) gerçekleştirilecektir.*Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Whatsapp hesabı olmasına ve telefon numara bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

**Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Discord hesabı olmasına ve bu hesabın kullanıcı adının bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

***Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Notion hesabı olmasına ve bu hesabın kullanıcı adı/e-posta bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

ÜCRETLENDİRME

Proje/etkinlik durumuna göre gönüllü kişilerin bazı durumlarda (ulaşım, konaklama) kendilerinin ödeme yapması gerekebilir. Ancak Türk Roket Topluluğu, gönüllü kişiler tarafından etkinlik/proje amacıyla faturalandırılmış maliyeti (imkanı durumunda) ödemek zorundadır. Gönüllü kişilerin mali durumları kötü amaçlar dahilinde kullanmaları anlaşıldığında, üyelerin toplulukla olan bağlantısı kesilir ve gerekli hukuki mecralara başvuru yapılır.

Bunlara ek olarak etkinlik/proje yapımında maliyet önceden belirlenir ve herhangi bir olumsuz duruma hazırlanılarak planlanır.

Giriş Ücreti

Türk Roket Topluluğu, gönüllü olmayı düşünen/planlamış kişilerden herhangi bir giriş ücreti* talep etmez.

*Giriş ücreti; bağış, coin ve herhangi bir takas işlemi vb. dahi olamaz.

Topluluktan Çıkma

Gönüllü kişi, Türk Roket Topluluğu olarak zorunlu şekilde topluluktan çıkarılmadığı sürece istediği zaman topluluktan çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda kişi eğer bir proje/etkinlik sürecinde ise kendi masrafları için Türk Roket Topluluğu tarafından ödenen tüm ücreti aynı şekilde iade etmek zorundadır.

Banka Hesabı

Türk Roket Topluluğu’nun resmi banka hesabı Ziraat Bankası üzerine kayıtlı olup IBAN numarası aşağıda yazıldığı gibidir.

TR270001000062922681495001

Hesaba ait hesap numarası aşağıda yazıldığı gibidir.

62922681495001

Hesaba ait olan bankanın SWIFT kodu aşağıda yazıldığı gibidir.

TCZBTR2A

Hesabın sahip olduğu kişinin ismi aşağıda yazıldığı gibidir.

Berkay Eren EMİN

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Türk Roket Topluluğu, gönüllü bir kişiyi isteği dışında bir projede yer alması için zor kullanmaz bu konuyu gönüllünün kararına bırakır. Ancak herhangi bir projeye/etkinliğe dahil olan gönüllü kişinin (bulunduğu takım gereği yapacağı görevlerin) planlanan tarihlere (başlangıç/bitiş) uyması beklenir.

Buna ek olarak gönüllülerin, dahil oldukları proje/etkinlik süresince tamamiyle takım değiştirmelerine izin verilmez. Bunun sebebi, kişilerin projede bir alanda zorlanıldığında, başka görevlere yönelmeleri ve bundan dolayı projenin yarım/eksik kalmasını engellemektir.

Gönüllüler, oldukları takımların yanında başka takımların görevlerini yapabilirler. Bu seçim kişinin kendisine bırakılmıştır. Ancak bu, eğer bulunduğu ana takımın görevlerini aksatacak düzeyde ise kişi yeni girdiği ikinci/üçüncü takımdan alınır.

Koruma Programı

Türk Roket Topluluğu, bünyesindeki gönüllü kişilerin yazdıkları yazıları/yazılımları ve konuşmalarını kendi ismiyle sahiplenmez. Bunları topluluğun sosyal medya platformlarında yazan/yapan kişilerin isimleriyle yayınlar. Bu şekilde topluluk adının değil, gönüllülerinin ön plana çıkmasına izin verir. Ayrıca tüm proje/etkinlik sürecinde gönüllülerinin yaptığı işleri (fotoğraf çekimleri/bilgisayar yazılımları dahil) telifleyerek bunların farklı platformlarda (yapımcısı/ların izinleri dışında) izinsiz kullanımını engeller.

TEKNİK:

Herhangi bir proje/etkinlik sürecinde bilgisayar ortamında yapılan tasarım ve yazılımların son hali topluluğun Github hesabına yüklenir. Türk Roket Topluluğu, Github hesabına yüklenmiş dosyaları (sonradan erişilmek üzere) korumakla yükümlüdür. Bunun dışındaki dosyaların durumu kişilere bağlıdır. Ayrıca dosyalar, topluluğun Github adresine yüklendikten sonra, proje/etkinlik sürecinin sonunda yapımcısı/ları tarafından farklı alanlarda kullanılabilir.

Buna ek olarak gönüllülerin birbirlerinden alacakları herhangi bir elektronik dosya için güvenliklerini sağlamak kendi görevleridir, topluluk sorunlu elektronik dosyaların oluşturduğu sıkıntıların sorumluluğunu almaz.

Güvenlik Önlemleri

Türk Roket Topluluğu, saha/teknik takımında yer alan kişilerin sağlık tehlikesini (ihmalsiz) minimuma indirmekle sorumludur.
Etkinlik/proje planlamalarında güvenlik önemli bir kriterdir. Ancak topluluk, kişilerin etkinlik/proje sürecinde yaşayacakları yaralanmaları üstlenmez.
Türk Roket Topluluğu, yaşanan yaralanmaların sebeplerini/sonuçlarını not alarak gelecek proje/etkinlikler için aynı durumların yaşanmaması için önlemler almakla sorumludur.

SAHA:

Gereken tüm güvenlik ekipmanlarının topluluk tarafından karşılanması henüz proje/etkinlik planlama sürecinden itibaren başlar.

Bu ekipmanlara; kasket, koruyucu gözlük, önlük vb. dahil edilebilir.

TEKNİK:

Github hesabına yüklenmeyen verilerin güvenliği tamamıyla kişilerin sorumluluğu dahilindedir. Türk Roket Topluluğu, gönüllü kişilerin bilgisayarlarına kuracakları programlar ve 3. parti yazılımlar hakkında bir önlem almaz ve öneri vermez.

KONUM

Türk Roket Topluluğu, ana merkezini atölyesinin bulunduğu yer olarak belirler (sonradan değişme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır) ve bunu açıkça beyan eder.

ATÖLYE ADRESİ:

Runguçpaşa Mahallesi, Karacabey/BURSA

BU BELGE HAKKINDA

Amaç

Türk Roket Topluluğu tarafınca hazırlanmış olan bu belge/dosya topluluğa dahil olmak isteyen gönüllü kişilerin kafa karışıklığını çözmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Hedef

Bu belge ile topluluğun gönüllüler/kişiler karşısındaki tutumu ve durumu açıkça izah edilmeye çalışılmıştır. Gönüllülerin görevleri de bu belge ile belirtilmiştir.

Topluluk Hakları

Türk Roket Topluluğu, gerektiğinde bu belge üzerinde tamamen veya belirli bir kısımda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak hazırlanacak yeni belgenin topluluk içerisinde gönüllü kişilerce yeniden onaylanması gerekmektedir. Bu çerçevede topluluk içerisinde bulunan gönüllü kişiler, sonradan yapılacak olan belge değişimlerini aynen kabul etme zorunluluğunda değildir.

Bu Belgenin Edinilmesi

Bu belgenin bozulmasını korumak ve iletim yollarını kontrol altında tutmak amacıyla son düzenlenme tarihi ve ek bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Yazım tarihi: 20 Ağustos Salı - 2022 - Berkay Eren EMİN

Düzeltme Tarihi: 22 Ocak Pazar - 2023 - Berkay Eren EMİN

Siteye eklendiği tarih: 8 Eylül Perşembe - 2022


TAKIMLAŞMA

Topluluk, gönüllü başvurular sonucunda kendi içerisinde belirli departmanlara ayrılmış ve departmanlara aktiflik ve baskınlık durumuna göre ilgili liderler seçilmiştir. Departmanlar ve takımlaşma tamamıyla “yüz yüze görüşme dezavantajı” ortadan kalkacak şekilde oluşturulmuştur.

Departmanlar

Amaç : Bu bölümün amacı belirli departmanların tanıtımı, işlevi ve ilgili lider gönüllülerin belirlenmesini sağlamaktır.

Departmanlar 3 ana başlık altında kümelenmiştir.

Saha Departmanları

Amaç: Yapılacak proje/etkinliklerin saha üzerindeki işlerini doğru ve plana uygun şekilde gerçekleştirmektir.

İlgili Departmanlar:

 • Üretim / Test Departmanı

Teknik Departmanlar

Amaç: Yapılacak projeleri/etkinlikleri planlamak, gerekirse teknik bilgi konularında yardımcı olmaktır.

İlgili Departmanlar:

 • Yapısal Departmanı
 • Aviyonik Departmanı

Organizasyon Departmanları

Amaç: Yapılacak proje/etkinliklerin ve topluluk içi durumların düzenli işleyişini sağlamaktır.

İlgili Departmanlar:

 • Medya Departmanı
 • Yönetim Departmanı

Medya Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman bir temel ekibe sahiptir.

 • Medya ekibi, Türk Roket Topluluğu’nun sosyal platformlardaki tanınırlığını ön plana çıkarmak zorundadır. Bu çerçevede ekip, yapacağı tüm etkinlik, proje ve işlerini “uluslararası bir şirket” teması ile “samimi bir şekilde” yürütecektir.

  Buna ek olarak ekip, kendilerine ait olarak belirtilen tarihlerde, medya platformlarının ilgili verilerinin analiz raporunu yapmış ve dönemin şartlarına göre gelecekte neler yapılabileceğine dair önerilerini rapor halinde sunmuş olmak zorundadır

Yönetim Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman organizasyonel bir departman olup bir temel ekibe sahiptir.

 • Yönetim ekibi, Türk Roket Topluluğu’nda bulunan departmanların idari yapılanmasını, takıma yeni gelecek gönüllülerin oryantasyonunu ve kabulünü sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda ekip üyeleri, tüm departmanlarla görüşebilir ve departmanların iletişimi konusunda ek çalışmalar yapabilir.

  Ayrıca yönetim ekibi topluluğun mevcut tanınırlığını arttırmak ve geliştireceği projelere kaynak sağlamak amacıyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmek zorundadır. Bu doğrultuda yönetim ekibi topluluk içerisindeki işleyişin devamı, karar verme mekanizması ve proje yürütücülüğü hakkında da bir sorun oluşması dahilinde durumu değerlendirecek ve ek önlemler alacaktır.

Aviyonik Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman teknik bir departman olup iki temel ekibe sahiptir.

 • Elektronik ekibi, ilgili projelerin elektronik altyapısı sağlamakla sorumludur. Bu bağlamda ekip, Anlaşmalar, Yönetim ve Yazılım ekibi ile işbirliği yapabilir. Ayrıca elektronik ekibi, bitmiş projelerin gelecek zamanlar için altyapısını geliştirmekle sorumludur.

 • Yazılım ekibi, ilgili projelerin yazılım altyapısını oluşturmakla sorumludur. Gerekli durumlarda elektronik ekibi ile birlikte çalışabilir. Ayrıca Anlaşmalar, Yönetim ve Elektronik ekibi ile işbirliği yapabilir.

Yapısal Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman teknik bir departman olup sadece tek bir ekibe sahiptir.

 • Yapısal ekibi,ilgili projelerin yapısal ve mekanik kısımlarıyla ilgilenmekle yükümlüdür. İlgili projenin tasarımı, simülasyon testleri bu ekip tarafından yürütülür. Gerekli durumlarda diğer departmanlar ile birlikte çalışabilir.

Üretim / Test Departmanı :

Yukarıda ismi belirtilmiş bu departman bir saha departmanı olup tek bir ekibe sahiptir.

Üretim tasarımı belirlenmiş projeyi sponsorlarımız olan/olmayan yerlerde ve atölyemizde üretiminin yaptırılması/yapılması işlemine denir. Aynı zamanda üretilen parçaların alımı, birleştirilmesi ve kargolanması da yine bu kısma dahil edilir.

 • Üretim / Test ekibi, teknik alandaki departmanlar tarafından planlanmış, tasarlanmış ve simülasyonları yapılmış ilgili projelerin sponsorlarımız olan/olmayan yerlerde ve atölyemizde üretimini ve saha testlerini yapmakla yükümlüdür. Test sonuçları daha sonrasında diğer projeler ve departmanlarla paylaşılabilir ve gerekirse ek testler yapabilir. Aynı zamanda tasarlanan, planlanan parçaların alımı, birleştirilmesi ve kargolanması da yine bu ekip tarafından kontrol edilir.

HİYERARŞİ

Takımlar içinde/arasında kişiler için belirli bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, takımların (ortak ve ortak olmayan işlerine göre) proje/etkinlik geliştirme durumlarında kendi içlerinde hiyerarşi oluşturmaları Türk Roket Topluluğu olarak (projenin/etkinliğin planlı ve düzgün ilerlemesi açısından) önerilmektedir.

GEREKLİLİKLER

Yaş

Türk Roket Topluluğu, takımlarına gönüllü kişiler alırken herhangi bir yaş kısıtlaması sunmaz. Buna ek olarak kişiler yaşıtlarına, uygunluklarına, çevrelerine ve isteklerine göre farklı takımlarda yer alabilirler.

Eğitim

Türk Roket Topluluğu, takımlarına gönüllü kişiler alırken eğitim durumu ile ilgili herhangi bir kısıtlama yapmaz. Bu sayede herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebileceği mutualist bir havuz oluşturulur. (Ancak bu, alanında yetkin kişilerin proje/etkinliklere kaptanlık yapmasını engellemez.)

Uygulama

Türk Roket Topluluğu, ekip iletişim kanalı olarak Whatsapp’ı* kullanacaktır. Ek olarak Discord** ve Notion*** üzerinden proje/etkinlik çalışmaları ve gidişat ile ilgili ek işlemler yapılabilir. Toplantılar ve alınacak kararlar da yine bu uygulamalar üzerinden (topluluğa ait bir platform olmadığı sürece) gerçekleştirilecektir.*Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Whatsapp hesabı olmasına ve telefon numara bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

**Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Discord hesabı olmasına ve bu hesabın kullanıcı adının bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

***Bu durum sonucunda gönüllü kişilerin bir Notion hesabı olmasına ve bu hesabın kullanıcı adı/e-posta bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

ÜCRETLENDİRME

Proje/etkinlik durumuna göre gönüllü kişilerin bazı durumlarda (ulaşım, konaklama) kendilerinin ödeme yapması gerekebilir. Ancak Türk Roket Topluluğu, gönüllü kişiler tarafından etkinlik/proje amacıyla faturalandırılmış maliyeti (imkanı durumunda) ödemek zorundadır. Gönüllü kişilerin mali durumları kötü amaçlar dahilinde kullanmaları anlaşıldığında, üyelerin toplulukla olan bağlantısı kesilir ve gerekli hukuki mecralara başvuru yapılır.

Bunlara ek olarak etkinlik/proje yapımında maliyet önceden belirlenir ve herhangi bir olumsuz duruma hazırlanılarak planlanır.

Giriş Ücreti

Türk Roket Topluluğu, gönüllü olmayı düşünen/planlamış kişilerden herhangi bir giriş ücreti* talep etmez.

*Giriş ücreti; bağış, coin ve herhangi bir takas işlemi vb. dahi olamaz.

Topluluktan Çıkma

Gönüllü kişi, Türk Roket Topluluğu olarak zorunlu şekilde topluluktan çıkarılmadığı sürece istediği zaman topluluktan çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda kişi eğer bir proje/etkinlik sürecinde ise kendi masrafları için Türk Roket Topluluğu tarafından ödenen tüm ücreti aynı şekilde iade etmek zorundadır.

Banka Hesabı

Türk Roket Topluluğu’nun resmi banka hesabı Ziraat Bankası üzerine kayıtlı olup IBAN numarası aşağıda yazıldığı gibidir.

TR270001000062922681495001

Hesaba ait hesap numarası aşağıda yazıldığı gibidir.

62922681495001

Hesaba ait olan bankanın SWIFT kodu aşağıda yazıldığı gibidir.

TCZBTR2A

Hesabın sahip olduğu kişinin ismi aşağıda yazıldığı gibidir.

Berkay Eren EMİN

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Türk Roket Topluluğu, gönüllü bir kişiyi isteği dışında bir projede yer alması için zor kullanmaz bu konuyu gönüllünün kararına bırakır. Ancak herhangi bir projeye/etkinliğe dahil olan gönüllü kişinin (bulunduğu takım gereği yapacağı görevlerin) planlanan tarihlere (başlangıç/bitiş) uyması beklenir.

Buna ek olarak gönüllülerin, dahil oldukları proje/etkinlik süresince tamamiyle takım değiştirmelerine izin verilmez. Bunun sebebi, kişilerin projede bir alanda zorlanıldığında, başka görevlere yönelmeleri ve bundan dolayı projenin yarım/eksik kalmasını engellemektir.

Gönüllüler, oldukları takımların yanında başka takımların görevlerini yapabilirler. Bu seçim kişinin kendisine bırakılmıştır. Ancak bu, eğer bulunduğu ana takımın görevlerini aksatacak düzeyde ise kişi yeni girdiği ikinci/üçüncü takımdan alınır.

Koruma Programı

Türk Roket Topluluğu, bünyesindeki gönüllü kişilerin yazdıkları yazıları/yazılımları ve konuşmalarını kendi ismiyle sahiplenmez. Bunları topluluğun sosyal medya platformlarında yazan/yapan kişilerin isimleriyle yayınlar. Bu şekilde topluluk adının değil, gönüllülerinin ön plana çıkmasına izin verir. Ayrıca tüm proje/etkinlik sürecinde gönüllülerinin yaptığı işleri (fotoğraf çekimleri/bilgisayar yazılımları dahil) telifleyerek bunların farklı platformlarda (yapımcısı/ların izinleri dışında) izinsiz kullanımını engeller.

TEKNİK:

Herhangi bir proje/etkinlik sürecinde bilgisayar ortamında yapılan tasarım ve yazılımların son hali topluluğun Github hesabına yüklenir. Türk Roket Topluluğu, Github hesabına yüklenmiş dosyaları (sonradan erişilmek üzere) korumakla yükümlüdür. Bunun dışındaki dosyaların durumu kişilere bağlıdır. Ayrıca dosyalar, topluluğun Github adresine yüklendikten sonra, proje/etkinlik sürecinin sonunda yapımcısı/ları tarafından farklı alanlarda kullanılabilir.

Buna ek olarak gönüllülerin birbirlerinden alacakları herhangi bir elektronik dosya için güvenliklerini sağlamak kendi görevleridir, topluluk sorunlu elektronik dosyaların oluşturduğu sıkıntıların sorumluluğunu almaz.

Güvenlik Önlemleri

Türk Roket Topluluğu, saha/teknik takımında yer alan kişilerin sağlık tehlikesini (ihmalsiz) minimuma indirmekle sorumludur.
Etkinlik/proje planlamalarında güvenlik önemli bir kriterdir. Ancak topluluk, kişilerin etkinlik/proje sürecinde yaşayacakları yaralanmaları üstlenmez.
Türk Roket Topluluğu, yaşanan yaralanmaların sebeplerini/sonuçlarını not alarak gelecek proje/etkinlikler için aynı durumların yaşanmaması için önlemler almakla sorumludur.

SAHA:

Gereken tüm güvenlik ekipmanlarının topluluk tarafından karşılanması henüz proje/etkinlik planlama sürecinden itibaren başlar.

Bu ekipmanlara; kasket, koruyucu gözlük, önlük vb. dahil edilebilir.

TEKNİK:

Github hesabına yüklenmeyen verilerin güvenliği tamamıyla kişilerin sorumluluğu dahilindedir. Türk Roket Topluluğu, gönüllü kişilerin bilgisayarlarına kuracakları programlar ve 3. parti yazılımlar hakkında bir önlem almaz ve öneri vermez.

KONUM

Türk Roket Topluluğu, ana merkezini atölyesinin bulunduğu yer olarak belirler (sonradan değişme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır) ve bunu açıkça beyan eder.

ATÖLYE ADRESİ:

Runguçpaşa Mahallesi, Karacabey/BURSA

BU BELGE HAKKINDA

Amaç

Türk Roket Topluluğu tarafınca hazırlanmış olan bu belge/dosya topluluğa dahil olmak isteyen gönüllü kişilerin kafa karışıklığını çözmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Hedef

Bu belge ile topluluğun gönüllüler/kişiler karşısındaki tutumu ve durumu açıkça izah edilmeye çalışılmıştır. Gönüllülerin görevleri de bu belge ile belirtilmiştir.

Topluluk Hakları

Türk Roket Topluluğu, gerektiğinde bu belge üzerinde tamamen veya belirli bir kısımda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak hazırlanacak yeni belgenin topluluk içerisinde gönüllü kişilerce yeniden onaylanması gerekmektedir. Bu çerçevede topluluk içerisinde bulunan gönüllü kişiler, sonradan yapılacak olan belge değişimlerini aynen kabul etme zorunluluğunda değildir.

Bu Belgenin Edinilmesi

Bu belgenin bozulmasını korumak ve iletim yollarını kontrol altında tutmak amacıyla son düzenlenme tarihi ve ek bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Yazım tarihi: 20 Ağustos Salı - 2022 - Berkay Eren EMİN

Düzeltme Tarihi: 22 Ocak Pazar - 2023 - Berkay Eren EMİN

Siteye eklendiği tarih: 8 Eylül Perşembe - 2022

KVKK

Tüm verileriniz 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmektedir.

Adınız ve Soyadınız :
Telefon Numaranız :
Mail Adresiniz :

Yanda açıkça belirtilmiş, topluluğun amacı; takımların görevi ve daha birçok konu hakkında bilgi verilen sayfanın tamamını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyor musunuz?